Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

DOKUMENTI

Letni nacionalni program za izvajanje ANČ 2001-2002

Tretji Letni nacionalni program za izvajanje Akcijskega načrta za članstvo v NATO 2001-2002 je bil pripravljen na podlagi prvih dveh dokumentov , NATO-vih "Poročil o napredku Slovenije v LNP/ANČ", ob upoštevanju pridobljenih izkušenj pri implementaciji ter ocen, priporočil in opozoril predstavnikov NATO in držav članic.

Temeljna izhodišča in vodila pri pripravi tretjega LNP/ANČ so enaka: polnopravno članstvo v NATO je strateška nacionalna prioriteta Republike Slovenije in je ključno pri zagotavljanju njenih varnostnih in vitalnih nacionalnih interesov ter uresničevanju temeljnih vrednot. Glede članstva v NATO obstaja tudi politični konsenz parlamentarnih strank (z izjemo manjše opozicijske) in široka podpora javnosti (julij 2001: 56 %).

Temeljni organizacijski okvir za izvajanje LNP/ANČ za obdobje 2001-2002 še naprej ostaja Medresorska delovna skupina (MDS) za sodelovanje z NATO, ki ima devet podskupin za različna strokovna področja, katere skrbijo za operacionalizacijo posameznih segmentov ANČ.

Osnovni cilji ANČ so predstavljen na petih vsebinskih področjih. V metodi dela je ohranjena določena kontinuiteta iz prejšnjih dveh ciklov, predstavljene pa so take vsebine in naloge, ki jih bo mogoče v največji meri tudi uresničiti in implementirati.

Slovenija razume ANČ kot glavni mehanizem in orodje za priprave na članstvo v NATO in da bosta njen individualni napredek ter doseganje zastavljenih ciljev v okviru procesa ANČ pomembno vodilo in kriterij pri odločanju o povabilu novim kandidatkam. Kljub individualni naravi ANČ pa Slovenija sodeluje s preostalimi kandidatkami iz t.i. "Vilniuške skupine" tudi pri izmenjavi izkušenj glede izvajanja ANČ.

Prav tako Slovenija razume, da nastopa ključno leto oz. obdobje za ocenjevanje njene pripravljenosti glede prevzemanja obveznosti Zavezništva.

Čeprav izpolnitev ANČ samo po sebi še ne zagotavlja vstopa v NATO, pa je jasno, da gre za kriterij, brez izpolnitve katerega na povabilo v članstvo na vrhu Zveze leta 2002 v Pragi ne bo mogoče računati.


O strani