Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

JAVNO MNENJE

Terenska raziskava "Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski uniji in NATO" - 2002

Terenska raziskava "Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski uniji in NATO", je bila opravljena v maju in juniju 2002. Raziskava je potekala na reprezentativnem vzorcu (N=1711) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije; anketiranih je bilo 1123 z vzorcem predvidenih oseb v 100 anketnih okoliših v Sloveniji.

Podatki iz analize kažejo, da je opredeljevanje ljudi do NATA mnogoplastno in da se sprejemanje in odklanjanje razlogov prepleta.

Na vprašanje, "ali bi Sloveniji koristilo, ali ne bi koristilo, če bi postala polnopravna članica zveze NATO?", dve petini (40.1%) anketiranih oseb meni, da bi članstvo v NATO Sloveniji koristilo, tretjina (32.1%) anketiranih oseb na vprašanje ne odgovori oz. ostane neopredeljenih; dobra četrtina vseh (27.8%) jih meni, da članstvo v NATO Sloveniji ne bi koristilo.

Na vprašanje, "kako bi glasovali, če bi že naslednjo nedeljo prišlo do referenduma o vstopu Slovenije v NATO", se je zanesljivo (18.5%) oz. verjetno (23.9%) za vstop v NATO opredelilo 42.4% anketiranih oseb; zanesljivo (16.7%) oz. verjetno (14.8%) proti vstopu v NATO pa se je opredelilo 31.5% anketiranih oseb; preostali (26.2%) pa so ostali neopredeljeni.

Na vprašanje, "kaj menite, ali bi morali o vstopu odločati na referendumu?" kar 70,8 % respondentov s tem soglaša, 17,2 % meni, da to ni potrebno, 12,0 % ne ve oz. nima mnenja. Na vprašanje, ali bi se udeležili referenduma o vključitvi Slovenije v NATO, če bi do njega prišlo, pritrdilno odgovori 81,1 % vprašanih, 10,7 % se ga ne bi udeležilo, neodločenih je 11 % vprašanih.

Na vprašanje, "ali se strinjate, da Slovenska vojska sodeluje v mednarodnih akcijah izven Slovenije?", je 84,8 % vprašanih naklonjeno humanitarnim operacijam brez orožja, 36,8 % sodelovanje v bojnih akcijah za vzpostavitev miru, 71,5 % vprašanih se strinja s operacijami v podporo miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi.


O strani