Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

KOLEDAR DOGODKOV

Nastop ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla

Po padcu berlinskega zidu in koncu hladne vojne je kazalo, da se bodo uresničile napovedi zgodovinarja Francisa Fukuyame, ki je trdil, da se je svet znašel pred "koncem zgodovine". V svetu naj bi prevladal model liberalne demokracije, vojne pa naj bi kot način razreševanja mednarodnih konfliktov postale preteklost. Ta napoved se ni uresničila. Na svetu še vedno obstajajo diktature, ki povrhu razvijajo tudi najnevarnejše vrste orožja: jedrsko, kemično in biološko. Krvava morija na Balkanu, ki se je v devetdesetih letih 20. stol. dogajala takorekoč na našem pragu, nas je streznila, da vojne še zdaleč niso samo predmet proučevanja zgodovinarjev. Ko je po stabilizaciji razmer v Jugovzhodni Evropi že kazalo, da bo svet na začetku 21. stol. vendarle stopil v novo, bolj prijazno obdobje, pa nas je 11. septembra lani pretresel teroristični napad na World Trade Center. Takrat smo se zavedli, da svet še zdaleč ni tako varen, kot se nam je zdelo. Danes stojimo pred novimi varnostno-političnimi izzivi, na katere se mora učinkovito odzivati tudi slovenska država, če želi zaščititi svoje državljane.

Ob razpadu SFRJ smo se Slovenci odločili, da bomo izoblikovali lastne oborožene sile. Sicer so se pojavljali tudi predlogi o Sloveniji kot nekakšni "dolini miru", ki naj vojske sploh ne bi potrebovala. Pacifizem je nedvomno plemenito naziranje, vendar v današnjem svetu ni uresničljivo. Napad Jugoslovanske armade na Slovenijo je nazorno pokazal, da lahko državno samostojnost zaščitimo le, če imamo tudi lastne oborožene sile. Tudi danes raziskave javnega mnenja jasno kažejo, da se ogromna večina Slovencev strinja, da Slovensko vojsko potrebujemo. Proti temu so le 3% državljanov. Slovenci se torej zavedamo, da v sedanjih mednarodnih političnih razmerah naše nacionalne suverenosti ne moremo zavarovati brez lastne vojske. Teoretično bi sicer Slovenija z bilateralnim sporazumom lahko prepustila obrambo kakšni drugi državi, kot to velja npr. za Andoro, Monaco, Liechtenstein, Vatikan ali San Marino. Vendar Slovenci iz znanih zgodovinskih razlogov takšni rešitvi nismo naklonjeni.

Odločitev Slovenska vojska da ali ne, torej ni sporna. Toda dejstvo je, da Slovenija v varnostnem pogledu ni samozadostna. Novi varnostno-politični izzivi v svetu postavljajo tudi Slovenijo v položaj, ko lahko državljanom najvišjo stopnjo varnosti zagotavlja samo vpetost Slovenske vojske v celovit sistem kolektivne obrambe. Slovenska politika je tako rekoč soglasno ocenila, da bo varnost slovenskih državljanov na najvišji ravni, če se vključimo v NATO. Za vključitev v NATO se je prvič javno izrekla že leta 1993, ko je Državni zbor sprejel Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti. Leta 1996 pa so parlamentarne stranke sprejele skupno izjavo v podporo slovenskemu vključevanju v NATO. Slovensko usmeritev v evroatlantske integracije danes podpirajo vse parlamentarne stranke, z izjemo manjše opozicijske.

V delu civilne družbe in v nekaterih medijih pa se pojavljajo tudi pomisleki in celo odkrita nasprotovanja takšni usmeritvi slovenske politike. Največkrat kritiki slovenskega vključevanja v NATO sploh ne ponujajo nobene alternative. Toda tudi tiste alternative, ki jih ponujajo, so nerealne, saj ne upoštevajo dejanske varnostne situacije v mednarodni skupnosti. Kakšne so torej alternative, ki nam jih ponujajo natoskeptiki? Najbolj pogosto predlagajo vključitev v varnostne strukture EU ali pa nevtralnost.

Vključitev v obrambno-varnostne strukture EU izgleda na prvi pogled kar elegantna rešitev. Vendar jo lahko tako ocenjujejo samo tisti, ki ne poznajo razmer v EU. Dejstvo je, da EU šele izgrajuje obrambno-varnostne strukture. Evropske enote za hitro posredovanje, ki naj bi bile postavljene do leta 2003, bodo služile le izvajanju vojaško manj zahtevnih humanitarnih in mirovnih operacij, pa še pri teh bo poglavitne zmogljivosti za njihovo izvajanje EU dajal na razpolago NATO.

Drugi predlog, ki nam ga kot alternativo predstavljajo nasprotniki slovenskega vključevanja v NATO, je nevtralnost. Pomemben element statusa nevtralnosti je spoštovanje le-tega s strani drugih držav. Država statusa nevtralnosti ne pridobi zgolj tako, da jo razglasi, pač pa s priznanjem nevtralnosti s strani drugih držav. Status nevtralnosti pri današnjih nevtralnih državah ima bodisi daljše zgodovinsko ozadje ali pa je posledica druge svetovne vojne oz. neposredne geografske bližine nekdanji Sovjetski zvezi. Zaradi novonastalih geostrateških razmer v Evropi po koncu hladne vojne status nevtralnosti ni več toliko aktualen in je pravzaprav že presežen s članstvom evropskih nevtralnih držav v EU oz. v njeni obrambno-vojaški komponenti SEVOP. Prav tako v zadnjem času v nevtralnih državah, kot npr. v sosednji Avstriji, potekajo živahne razprave o prihodnosti statusa nevtralnosti. Dve naši sosednji državi Italija in Madžarska sta že članici NATO, Hrvaška pa ima resne ambicije, da se vanj vključi. V času globalizacije in integracijskih procesov v evroatlantskem prostoru bi bilo res nenavadno, če bi bila Slovenija nekakšen izoliran otok, ki bi ga z vseh strani obkrožale države NATO.

Poleg tega, da zagovorniki nevtralnosti ne upoštevajo geostrateške lege Slovenije in trenutnega razmerja sil v mednarodnih odnosih, navajajo tudi protiargumente, ki prav tako ne ustrezajo dejanskemu stanju. Najpogostejša je trditev, da je članstvo v NATO povezano s precej višjimi stroški, kot če bi se Slovenija odločila za oboroženo nevtralnost. Prav tako nasprotniki slovenskega vključevanja v NATO trdijo, da bo NATO na slovenskem ozemlju postavil svoje baze in nameščal jedrsko orožje, slovenski fantje in dekleta pa da bodo morali umirati v operacijah NATO v tujini.

Kar zadeva stroške članstva v NATO, izhajamo iz strokovne ocene, da NATO zagotavlja največjo možno zaščito in največjo možno varnost. Nikoli nisem trdil, da nam za članstvo v NATO v začetni fazi ne bo treba povečati obrambnega proračuna. Večkrat je že bilo povedano, da je varnost dobrina, ki se je ne da izračunati. Vendar vseeno ocenjujemo, da bo članstvo v NATO dolgoročno zahtevalo manj sredstev kot pa razvoj popolnoma samostojnega obrambnega sistema. Zadnje 3 sprejete članice, Poljska, Češka in Madžarska skupaj prispevajo 4% k skupnemu proračunu NATO. Vseh 9 kandidatk, če bi bile povabljene na letošnjem vrhu v Pragi, pa bi skupaj prispevalo 2,5%. Nevtralne države imajo visoke obrambne stroške in gradijo sisteme po konceptu "oboroženega naroda", podobnega tistim, ki jih je poznala nekdanja Jugoslavija. Z izjemo Irske in Avstrije je višina sredstev namenjena za obrambo v teh državah, povsem primerljiva s članicami NATO. Avstrija je v letu 1999 namenila 0,8 % BDP, Irska 0,9 %, Švedska 2,3 %, Finska 1,4 %, Švica 1,3 %. Slovenija je tega leta za obrambo namenila 1,37 %, medtem ko je povprečje med evropskimi zaveznicami NATO znašalo 2,1% BDP. Poleg tega strokovnjaki ocenjujejo, da so stroški povezani z obrambo v nevtralnih državah v realnosti še bistveno višji kot prikazujejo citirani podatki, saj gre za uporabo drugačne metodologije izračunavanja od NATO-ve (ne upoštevajo npr. sredstev, ki jih morajo podjetja namenjati za civilno obrambo, gradnjo zaklonišč itd.).

Naslednja netočna trditev, s katero nasprotniki slovenskega vključevanja v NATO nastopajo v javnosti je, da bo NATO na ozemlju Slovenije postavljal svoje baze. Na ozemlju treh novih članic, Češke, Poljske in Madžarske NATO ni postavil svojih baz. Če bi bile vojaške baze potrebne v Sloveniji, bi bilo to zaradi varnosti naše države ali vsaj njenega neposrednega varnostnega interesa, vendar bi odločitev o tem sprejela suverena Republika Slovenija.

Prav tako ni točna trditev nasprotnikov slovenskega vključevanja v NATO, da bo NATO na slovenskem ozemlju nameščal jedrsko orožje. S podpisom temeljnega akta o sodelovanju med Natom in Rusijo maja 1997 (Nato-Russia Founding Act) se je NATO jasno in povsem nedvoumno opredelil do tega vprašanja. V skladu s svojo jedrsko doktrino države članice NATO v tem aktu potrjujejo, da na ozemlje treh novih članic nimajo namena, načrta in ne razloga za nameščanje jedrskega orožja, hkrati pa Zavezništvo v prihodnosti ne namerava spreminjati te politike. Treba je poudariti, da zaveznice v NATO podpirajo politiko zmanjševanja jedrskega orožja in bodo le-to ohranjale v minimalnih okvirih, ki so potrebni za ohranitev miru in stabilnosti na evroatlantskem področju in na svetu sploh.

Članstvo v NATO še nikakor ne pomeni tudi avtomatične in obvezne mobilizacije slovenskih fantov za sodelovanje v svetovnih vojaških konfliktih. Tudi na tem področju NATO deluje na podlagi dogovora med zaveznicami. Ob tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da so slovenski fantje že služili in da tudi danes služijo v mirovnih operacijah v tujini (Ciper, SFOR, KFOR). Če izhajamo iz stališča, da slovenskih vojakov ne smemo izpostaviti nikakršnemu tveganju, se moramo odpovedati tudi obrambi lastne države. Brez tveganja slovenskih fantov in deklet tudi samostojne slovenske države ne bi bilo.

Slovenija bo kot članica NATO morala sprejeti tudi določene obveznosti na mednarodnem področju. Nasprotovanje slovenskih natoskeptikov pa pogosto izhaja ravno iz prepričanja, da je tvegana sleherna mednarodna varnostna solidarnost in da je nesmiselno kakršnokoli angažiranje zunaj domačega sveta. Takšna egoistična miselnost Sloveniji gotovo ne bi bila v čast. Države, ki izstopa s svojo sebičnostjo, pa verjetno v stiski tudi nihče ne bo branil, da ne govorimo o tem, da bi se na ta način sama izolirala in izključila iz mednarodnih odnosov.


O strani