Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Pravne zadeve

1. Obveznosti, ki izhajajo iz severnoatlantske pogodbe in celotnega pravnega reda zavezništva

Slovenija je pripravljena in sposobna sprejeti obveznosti, ki izhajajo iz Severnoatlantske pogodbe in celotnega pravnega reda Zavezništva.

Slovenija bo takoj po prejemu povabila Severnoatlantskega sveta o pristopu k SOFA (po deponiranju instrumenta o pristopu k Severnoatlantski pogodbi), pristopila k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantskega pakta o statusu njihovih sil (London SOFA) in k Protokolu o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (Pariški protokol).

Slovenija bo ratificirala vse preostale sporazume NATO, ki so povezani s članstvom v Zavezništvu in za katere ni predvideno posebno povabilo oz. bo k njim pristopila v času šestih mesecev po pristopu k Severnoatlantski pogodbi.

2. Pristop k pravnim aktom

Pristojni organi Vlade so že pričeli s postopki, potrebnimi za pristop k pravnim aktom, ki so povezani s članstvom v Zavezništvu. Vlada je na svoji redni seji 23. januarja 2003 sprejela Pobudo za pristop k Severnoatlantski pogodbi in jo, dne 29. januarja 2003, predložila v obravnavo Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora, ki se je z njo strinjal in Odboru za obrambo Državnega zbora.

Glavni namen tega je bil, da se Državni zbor seznani s potrebnimi koraki, ki jih bo morala Slovenija izpeljati v času pristopnega procesa.

Slovenija bo pristopila k Severnoatlantski pogodbi takoj, ko bo pridobila uradno povabilo generalnega sekretarja NATO za pristop.

Slovenija se obvezuje, da bo do konca leta 2003 ratificirala Nadaljnji dodatni protokol k Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (Bruselj, 19. December 1997).

Za pristop Slovenije k pravnemu redu NATO ni ovir, saj je Slovenija v procesu harmonizacije svoje zakonodaje s pravnim redom NATO že sprejela ali dopolnila ustrezne predpise.


O strani