Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Pismo ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla generalnemu sekretarju NATO Lordu Georgu Robertsonu

Ljubljana, 24. marec 2003

Spoštovani gospod Generalni sekretar,

Po izrečenem povabilu predsednikov vlad in držav članic NATO 21. novembra 2002, naj Republika Slovenija začne s pristopnimi pogovori, ki bodo vodili k njenemu pristopu k Severnoatlantski pogodbi, sta delegaciji Republike Slovenije in NATO nedavno opravili vrsto pogovorov.

Želel bi vam potrditi, da Vlada Republike Slovenije želi prejeti tudi povabilo za pristop Republike Slovenije k Severnoatlantski pogodbi iz leta 1949. Ob tem bi vam želel potrditi pripravljenost Slovenije, da prevzame vse obveze in zaveze, ki izhajajo iz Severnoatlantske pogodbe.

Prav tako želim potrditi pripravljenost Slovenije, da spoštuje zahteve članstva v NATO v skladu s Študijo o širitvi NATO iz leta 1995. Slovenija bo prevzela vse obveze celotnega političnega in pravnega reda NATO, vključujoč politiko NATO do tretjih držav.

Slovenija bo spoštovala vse obveze in stališča, za katera se je zavezala med nedavnimi pristopnimi pogovori. Zavezana je k sprejetju pravnega reda in protokolov, ki zahtevajo povabilo držav članic k pristopu, ter vseh drugih pravnih aktov, potrebnih za učinkovito delovanje znotraj zavezništva.

Slovenija sprejema "širok pristop k varnosti", kot je opredeljen v Strateškem konceptu in namerava polno sodelovati v vojaški strukturi NATO ter pri načrtovanju kolektivne obrambe. Pripravljena je prispevati sile in zmogljivosti za delovanje v celotnem spektru misij zavezništva.

Slovenija se zavezuje, da bo zagotavljala zadostne proračunske vire za uresničevanje obveznosti iz članstva v zavezništvu. V skupni civilni in vojaški proračun ter program varnostnih investicij NATO bo prispevala na podlagi predlaganih meril, v skladu s katerimi znaša delež Slovenije 0,26 % in 0,3018 % (ta delež se nanaša na dejavnosti, pri katerih Francija ne sodeluje).

Slovenija se zaveda in sprejema dejstvo, da zavezništvo deluje na podlagi skupnih stališč in načela soglasja, in si bo prizadevala za doseganje soglasja znotraj zavezništva.

Slovenija v celoti podpira nadaljevanje politike "odprtih vrat" zavezništva v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in deklaracijami iz Madrida, Washingtona in Prage.

Ločeno od pristopnih pogovorov, ki so obravnavali formalne obveznosti, je Slovenija upoštevala nasvete zaveznic in pripravila časovnico za izvedbo reform. Ta zajema specifična vprašanja in reforme, ki bodo omogočile ustrezen prispevek Slovenije k zavezništvu in glede katerih NATO pričakuje naš nadaljnji napredek pred vstopom v zavezništvo in po njem. Slovenija se zavezuje, da bo uresničila časovnico za izvedbo reform, ki je priložena temu pismu.

Gospod Generalni sekretar, sprejmite izraze mojega najglobljega spoštovanja.


O strani