Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Protokol k severno-atlantski pogodbi o pristopu Republike Slovenije

Pogodbenice Severno-atlantske pogodbe, podpisane v Washingtonu dne 4. aprila 1949, v prepričanju, da bo varnost severnoatlantskega območja izboljšana s pristopom Republike Slovenije k tej pogodbi, soglašajo da:

Člen I.
Z dnem veljavnosti tega protokola bo Generalni sekretar Organizacije Severno- atlantskega zavezništva, v imenu pogodbenic, Vladi republike Slovenije poslal vabilo, da pristopi k tej pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe bo Republika Slovenija postala pogodbenica te pogodbe z deponiranjem svoje listine o pristopu pri Vladi Združenih držav Amerike.

Člen II.
Ta protokol bo stopil v veljavo, ko bodo vse pogodbenice Severno-atlantske pogodbe obvestile vlado Združenih držav Amerike o svoji odobritvi. Vlada Združenih držav Amerike bo vse pogodbenice Severno-atlantske pogodbe obvestila o datumu prejema vsake notifikacije in o datumu začetka veljavnosti tega protokola.

Člen III.
Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojna, se hrani v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. Ta bo vladam drugih pogodbenic poslala njegove pravilno overjene izvode.


O strani