Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Poročilo o izidu glasovanja o izidu referenduma o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO), ki je bil 23. marca 2003

I

Republiška volilna komisija je na 36. seji dne 1. aprila 2003, na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot ter zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz tujine na referendumu o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO), ki je bil 23. marca 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja:

Na referendumu 23. marca 2003 je imelo pravico glasovati skupaj 1.613.305 volivcev, pri čemer je bilo 1.613.272 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 33 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 974.988 volivcev (60,43%), od tega 974.955 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 33 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.

Oddanih je bilo 974.524 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 9.179 glasovnic neveljavnih (0,94% od oddanih glasovnic).

Veljavnih je bilo 965.345 glasovnic.

Na referendumsko vprašanje:
"Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane članica Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO)?"

je z besedo "ZA" odgovorilo 637.882 volivcev ali 66,08% od veljavnih glasovnic oziroma z besedo "PROTI" 327.463 volivcev ali 33,92% od veljavnih glasovnic.

II

Glede na določbe drugega dela ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 48. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/03) je Republiška volilna komisija na podlagi pete alinee 39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba US, 38/96, 43/96 - odločba US, 59/01 in 11/03 - odločba US) ugotovila, da se večina volivcev, ki so veljavno glasovali, strinja s tem, da Republika Slovenija postane članica Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO).

Št. 10-6/00-33/03
Ljubljana, dne 1. aprila 2003

Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.

Člani:
dr. Bojan Bugarič l.r.
Mirko Bandelj l.r.
Marko Štrovs l.r.
mag. Jure Toplak l.r.
dr. Rafael Cijan l.r.

Vir: Uradni list Republike Slovenje št. 34/ 10.4.2003, str. 4024-4043


O strani