Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

NATO

Slovensko sodelovanje v znanstvenem programu NATO

Slovenska znanost lahko dosega raziskovalno odličnost, vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate in njihov prenos v industrijo le s sodelovanjem s tujimi vrhunskimi strokovnjaki in znanstveniki. NATO ponuja za partnersko sodelovanje številne možnosti, ki niso pomembne le zaradi svoje visoke kakovosti, ampak tudi zaradi teženj po dejanski uporabnosti rezultatov in njihovemu prenosu v industrijo.Zaradi tega sodelovanje Slovenije v raziskovalnih programih ne pomeni le krepitve znanja, ampak tudi spodbuja gospodarski razvoj. Potrebni pogoj za doseganje teh ciljev je slovenska znanstvenoraziskovalna politika z jasno določenimi smernicami razvoja na tem področju in spodbudami za mednarodno sodelovanje ter razvojno usmerjene raziskovalne projekte.

Slovenija sodeluje v znanstvenem programu zveze NATO od leta 1994, ko je postala članica Partnerstva za mir. Prednostna področja sodelovanja so naravoslovne in tehnične vede, vede o življenju, vede o okolju in zemlji, civilne raziskave, povezane z vprašanji varnosti, znanstvena in tehnološka politika in organiziranost.

Možnosti za mednarodno sodelovanje slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v okviru programa so številne, raznovrstne in kot kažejo podatki o dosedanjem sodelovanju tudi uspešne.

Sodelovanje Slovenije v znanstvenem programu zveze NATO koordinira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Ministrstvo spodbuja slovenske strokovnjake, da se vključujejo v tekoče razpise znanstvenega programa zveze NATO. Ministrstvo je tudi kontaktna točka za vse informacije o znanstvenem programu in skrbi, da prejete informacije pridejo do ustreznih strokovnjakov (kontaktna oseba: dr. Miloš Komac).


O strani