Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Različne možnosti zagotavljanja nacionalne varnosti

V preteklem desetletju se je v slovenski javnosti pojavljalo več, včasih tudi nasprotujočih zamisli, kako naj si Slovenija zagotavlja svojo nacionalno varnost. S približevanjem datumu, ko naj bi zveza NATO odločala o povabilu novih članic, so oživele predvsem razprave o prizadevanjih za ali proti članstvu v tej organizaciji..

Nacionalnovarnostna politika države mora izhajati iz čimbolj jasnega poznavanja groženj ter iz poznavanja možnosti, kako naj si država zagotovi čim višjo stopnjo varnosti. Razumevanje ogrožanja varnosti države v sodobnem svetu zahteva zelo kompleksen pristop, saj so grožnje po eni strani drugačne kot v preteklosti, so pa tudi težje razpoznavne in bolj raznolike. Vedno bolj smo prepričani, da nam danes ne preti nobena neposredna vojaška nevarnost. Hkrati pa številni družbeni in tehnološki procesi povzročajo dejanske ali potencialne grožnje varnosti. V evropskem okolju je zaznavanje varnosti v zadnjem desetletju v dobršni meri povezano z negotovostjo glede posledic sprememb, do katerih je pripeljal konec hladne vojne. Ekonomski, politični in etnični problemi v družbah "na prehodu", ki bi lahko ogrozili stabilnost in mir so poglavitna skrb v prizadevanjih za graditev bolj varne in združene Evrope, niso pa seveda edini varnostni problemi s katerimi se evropske države srečujejo.

Države za zagotavljanje svoje varnosti danes uporabljajo različne mehanizme, kljub zmanjšani verjetnosti vojaškega ogrožanja pa imajo med temi mehanizmi pomembno vlogo tudi oborožene sile. Glede na značaj groženj varnosti je tudi vse bolj v ospredju spoznanje o nujnosti varnostnega sodelovanja med državami ter iskanje novih mednarodnih mehanizmov za ohranjanje stabilnosti in miru.

Za Slovenijo je pomembno vprašanje, kako naj v okviru teh procesov in razpoložljivih mehanizmov čimbolj učinkovito zagotavlja svojo nacionalno varnost. Države imajo po eni strani možnost suverenega odločanja o svoji nacionalnovarnostni politiki, po drugi strani pa so te možnosti določene s konkretnimi procesi in možnostmi v mednarodnem okolju. Oblikovanje konsenza o nacionalnovarnostni politiki zato poteka tudi z razpravo o različnih možnostih, ki jih ima država na tem področju. Zamisli, ki so se v preteklosti pojavljale glede načina zagotavljanja nacionalne varnosti Slovenije je mogoče strniti v nekaj sklopov:

Zaradi razumevanja kompleksnosti procesov in razmer v katerih poteka proces oblikovanja slovenske nacionalnovarnostne politike je nujna njihova bolj natančna predstavitev.


O strani