Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

DOKUMENTI

Akcijski načrt za članstvo v NATO

Države članice NATO so na vrhu v Washingtonu aprila 1999 sprejele Akcijski načrt za članstvo [Acrobat pdf, 85 Kb] (v nadaljnjem besedilu ANČ), ki ponuja državam kandidatkam za članstvo listo dejavnosti, s katere lahko izberejo elemente, za katere ocenjujejo, da jim bodo v največji možni meri pomagali pri njihovem približevanju Zavezništvu. Vendar pa je v ANČ jasno zapisano, da zgolj uresničevanje izbranih kriterijev še ne pomeni avtomatičnega zagotovila za povabilo v članstvo. Lista dejavnosti, ki je na razpolago državam kandidatkam, pokriva naslednja področja oz. zadeve: politično-ekonomsko, obrambno-vojaško, zadeve v zvezi z viri ter varnostne in pravne zadeve.

Sprejetje ANČ predstavlja manifestacijo deklarirane politike odprtih vrat in je izraz praktične in konkretne podpore držav članic Zveze tistim partnerskim državam, ki si prizadevajo postati članice. Država kandidatka mora v nacionalnem programu za izvajanje ANČ jasno izraziti interes za članstvo v NATO.

ANČ predstavlja eno najpomembnejših iniciativ, ki kandidatkam omogoča kvalitetne, organizirane, pregledne in vsestranske priprave za članstvo v Zvezi, samo izvajanje ANČ pa, da se v največji možni meri pripravijo na prevzemanje zavezniških obveznosti.

Izjava predsednikov držav ali vlad držav članic, sprejeta na vrhu zveze NATO v Washingtonu, opredeljuje, da bodo države članice Zveze spremljale proces širitve ter ga ponovno preučile na naslednjem vrhu NATO, najkasneje do konca leta 2002. Izhajajoč iz tega se Slovenija zaveda, da se je potrebno za prevzem dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v NATO, v kar največji možni meri pripraviti že do morebitnega povabila v članstvo. Države, ki žele sodelovati v pripravah za članstvo, morajo predložiti letni nacionalni program, ki predstavlja osnovo za pripravo povratnih informacij, nasvetov in izdelavo ocene napredka kandidatke glede na njen nacionalni program.

Letni nacionalni program za izvajaje ANČ:


O strani