Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

SLOVENIJA IN NATO

Kronologija slovenskega vključevanja v NATO

Republika Slovenija je 29. marca 2004 postala država članica NATO, s tem ko je v Washingtonu skupaj z ostalimi povabljenimi državami deponirala listino o pristopu k Severnoatlantski pogodbi pri depozitarju (ZDA).

1993 Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti.
1994 Demokratično izražena politična volja za približevanje Republike Slovenije NATO prvič jasno deklarirana v dopolnilih k Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, sprejetih v Državnem zboru Republike Slovenije meseca januarja.

Na temelju tako izražene odločitve slovenskega parlamenta se je Slovenija 30. marca med prvimi vključila v Partnerstvo za mir (PfP) in še isto leto postala pridružena partnerica v Severnoatlantski skupščini (NAA).

1995 Slovenija začela izvajati prvi cikel procesa načrtovanja in ocenjevanja (PARP).

Slovenija predala svoj prvi Individualni partnerski program.

Avgusta so se pripadniki Slovenske vojske prvič udeležili vaje Partnerstva za mir, ki je potekala v ZDA (Cooperative Nugget).

Podpisan je bil Sporazum o statusu sil in tranzitu sil IFOR oziroma SFOR.

1996 Slovenija je konec januarja začela sodelovati v Severnoatlantskem svetu za sodelovanje (NACC) (maja 1997 ga je zamenjal EAPC - Evroatlantski partnerski svet).

Politična odločitev Republike Slovenije za članstvo v NATO nedvoumno izražena v 11. aprila sprejetem sklepu Državnega zbora, ki pravi, da "Republika Slovenija želi zagotoviti svoj temeljni varnostni interes v okviru sistema kolektivne obrambe, ki ga omogoča članstvo v NATO."

Med prvimi partnerskimi državami se je Slovenija odzvala na predlog NATO za individualni dialog, ki ga je začela 17. aprila. V treh krogih individualnega dialoga je Slovenija predstavila svojo politično, gospodarsko in obrambno ureditev.

1997 Aprila je Državni zbor sprejel Deklaracijo o vključevanju v NATO. Avgusta je slovenski predsednik Milan Kučan podpisal ukaz o ustanovitvi Misije Republike Slovenije pri NATO. Oktobra je Slovenija napotila pripadnike Slovenske vojske v SFOR.
1998 Februarja je vlada predstavila Nacionalno strategijo Republike Slovenije za vstop v NATO [Acrobat pdf, 150 Kb].

Jeseni je v Sloveniji potekala največja NATO/partnerska vaja izven območja NATO - "Cooperative Adventure Exchange '98" (sodelovalo več kot 6000 vojakov iz držav članic NATO in partnerskih držav).

1999 Države članice NATO so na vrhu v Washingtonu aprila 1999 sprejele Akcijski načrt za članstvo (ANČ) [Acrobat pdf, 85 Kb]. S sprejemom Letnega nacionalnega programa RS za izvajanje Akcijskega načrta za članstvo v NATO - LNP ANČ 1999-2000 oktobra se je Slovenija vključila v proces Akcijskega načrta za članstvo.
2000 Prvi cikel LNP ANČ 1999-2000 se je zaključil maja z zasedanjem Severnoatlantskega sveta s Slovenijo.

V LNP ANČ 2000-2001 je RS že drugič predstavila aktivnosti in cilje, za katere se je odločila, da jih bo dosegla, ter načine in roke njihovega doseganja.

2001 Slovenija je pripravila tretji LNP ANČ 2001-2002, ki ga je vlada sprejela septembra in ga oktobra predala mednarodnemu sekretariatu NATO.
2002 Septembra je Slovenija predala NATO četrti LNP ANČ 2002-2003.

21. in 22. novembra je bila na vrhunskem zasedanju NATO Pragi Slovenija povabljena skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Litvo, Latvijo, Romunijo in Slovaško, da začne pristopne pogovore za članstvo v NATO.

26. novembra je slovenska vlada prejela formalno pisno povabilo generalnega sekretarja NATO, da prične s pristopnimi pogovori.

24. decembra je Vlada sprejela izhodišča za pristopne pogovore z NATO.

2003 Pristopni pogovori z NATO so potekali v dveh krogih (21. in 31. januarja). Vlada Republike Slovenije je 23. januarja sprejela Pobudo za pristop k Severnoatlantski pogodbi.

23. marca je na referendumu o vstopu Slovenije v NATO 66,08% volivcev podprlo članstvo Slovenije v NATO.

24. marca je minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel poslal pismo in časovnico reform generalnemu sekretarju NATO.

26. marca so stalni predstavniki devetnajstih članic NATO v Bruslju podpisali protokol o pristopu Slovenije v NATO.

Slovenija je 15. oktobra Natu predala peti letni nacionalni program RS za izvajanje Akcijskega načrta za članstvo v NATO - ANČ 2003-04.

2004 Državni zbor Republike Slovenije je 24. februarja sprejel zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe, listino o pristopu pa je Slovenija deponirala 29. marca pri depozitarju (ZDA) in s tem postala članica NATO.

Marca so se slovenski vojaki pridružili mirovni misiji ISAF v Afganistanu. 23. aprila 2004 se je na uradnem obisku v RS mudil GS NATO Jaap de Hoop Scheffer. V pogovorih s slovenskimi sogovorniki (PV, PRS, MZZ, MO) in v nagovoru v Državnem zboru izpostavil nove izzive s katerimi se sooča zavezništvo; transformacija NATO, sodelovanje NATO z EU, situacija v JVE, Afganistanu in Iraku (predpogoj involviranja NATO v Iraku je resolucija VS OZN in jasno povabilo legitimne iraške oblasti). Poudaril je pomembnost krepitve vojaških zmogljivosti Zavezništva in pri tem posebej apeliral na RS, da dodatno prispeva v operacijo ISAF v Afganistanu. Izpostavil je pomembno vlogo RS, kot poznavalke kulture, jezika in razmer, v operacijah NATO v JVE (SFOR in KFOR).

Vlada je na seji, 3. junija 2004, določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, ki so ga podpisali v Londonu 19. junija 1951. Vlada je določila tudi besedilo predloga zakona o ratifikaciji protokola o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ki so ga ustanovili v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in podpisali v Parizu 28. avgusta 1952. Oba predloga zakonov je vlade že poslala v obravnavo in sprejem državnemu zboru.

14. junija 2004 je začasna odpravnica poslov RS v ZDA ga. Jasna Geršak v State Departmentu podpisala Sporazum o Statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe nacionalnih predstavnikov in mednarodnega štaba. Republika Slovenija je med novimi članicami NATO omenjeni sporazum podpisala prva. Sporazum je treba še ratificirati.


O strani